Kıble ile İlgili Ayet ve Hadisler


Kıble İle İlgili Ayetler
* "Bir takım kendini bilmez insanlar, “Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir?” diyecekler. De ki: “Doğu da, Batı da Allah’ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.” (Bakara, 2/142)

* "Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisin geriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir."[1] (Bakara, 2/143)

* "(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir."[2] (Bakara, 2/144)

* "Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun." (Bakara, 2/145)

* "(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram’a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah, sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir." (Bakara, 2/149)

* "(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. (Ey mü’minler!) Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram’a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde (size karşı) bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız." (Bakara, 2/150)

[1] Bu ve daha sonraki üç âyette kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ye çevrilmesi ile, bu olay üzerine yahudilerin çıkardıkları dedikodular dile getirilip cevaplandırılmaktadır.
[2] Hz.Peygamber, Hicri ikinci yılın ortalarına kadar namazlarda Kudüs cihetine yöneliyor, fakat hep Kâbe’ye yönelme emrinin gelmesini bekliyordu. Bir ikindi namazı sırasında Allah Teâlâ Kâbe’ye doğru yönelmesini emretti. Kudüs’e doğru yönelerek başlanan bu namaz Kâbe’ye yönelerek tamamlandı. Bu olayın geçtiği yerde yapılan mescit, bugün “Mescid-i Kıbleteyn”, yani iki kıbleli mescit diye anılmaktadır.

Kıble İle İlgili Hadis-i Şerifler
* Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan:  (Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Doğu ile batı arası bir kıbledir." (Tirmizî)

* Muâz radiyallahu anh'dan:
Seferde bulutlu bir günde Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kıldık.
Selam verince, güneş meydana çıktı ve dedik ki: "Ey Allah'ın Resûlü! Kıbleden başka yere doğru namaz kılmışız." Şöyle buyurdu:
"Namazınız hakkıyla (eksiksiz olarak) Allah'a ulaşmıştır." (Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsat'ta)

* Enes radiyallahu anh'dan:
"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk yapıp da nafile namazı kılmak istediğinde devesinin üstünde tekbir alıp namaz kılardı. Devesi ne tarafa yönelirse yönelsin aldırmazdı." (Ebû Dâvud)

* Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Namazımızı kılan, kıblemize yönelen ve kestiklerimizi yiyen kişi müslümandır." (Nesâî)

* Ebû Eyyub radiyallahu anh'dan: (Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Abdest bozacağınız zaman, önünüzle kıbleye karşı durmayın, arkanızı da kıbleye karşı çevirmeyin, yüzünüzü doğu veya batıya doğru çevirin!" (Ebû Eyyûb) dedi ki: "Şam'a geldiğimizde kıbleye doğru yapılmış tuvaletlerle karşılaştık. Kıbleden mümkün oldukça yönümüzü çeviyorduk, bir yandan da Allah'tan günahlarımızın affını diliyorduk." (Buhârî, Tirmizî, Nesâî, Ebû Dâvud)

* Ömer İbnu'l-Hattab (ra) dedi ki: "Kişi Beytullah istikametine yöneldi mi doğu ile batı arasında tek bir kıble vardır." (Muvatta, Kıble 8, (1, 196))

* Biz karanlık bir gecede Resulullah (sav) ile birlikte bir seferde idik. Kıble istikametini bilemedik. Herkes kendi istikametine yönelerek namazını kıldı. Sabah olunca durumu Resulullah (sav)'a açtık. Bunun üzerine şu ayet indi. "...Nereye yönelirseniz Allah'ın yönü orasıdır (Bakara, 115)." Tirmizi, Tefsir, Bakara (2960), Salat 354, (345)

* “Sizden biri kıbleye yöneldiği zaman Allah’a yönelmiş olur” (Müsned, III, 24; Ebû Dâvûd, “Śalât”, 22)




80868

Evin Kıblesi Nasıl Bulunur?

Namaz konusunda hassas insanımızın taşınılan yeni evdeki ilk telaşesi, -Bu evin kıblesi ne tarafaydı acaba?- oluyor. İşte bu soruna cevap niteliğinde makale...

DEVAMINI OKU

Yön ve Kıble Nasıl Bulunur?

Herhangi bir yere veya araziye çıktığımız zaman, eğer yanımızda etrafı bilen biri yoksa yönümüzü ve kıble yönünü nasıl tayin eder yolumuzu nasıl buluruz?

DEVAMINI OKU

İl İl Kıble Açıları

Ülkemizin tüm şehirlerinin kıble açıları ile pusula açılarını burada liste halinde bulabilirsiniz. Kıbleyi pusula ile bulmak isteyenler için kıble açısı burada

DEVAMINI OKU

Güneş ile Kıble Tayini

Güneş vasıtasıyla, sopa veya benzeri bir şey ile yön tayini yapılabilmektedir. Güneş vasıtasıyla kıble yönü de rahatlıkla yapılabilmektedir...

DEVAMINI OKU